ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2554

ดร.ปรีชา เมธาวัสรภาคย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะนักวิจัยในโครงการ Studies on Policies and Practices in the Field of Drugs Use/Abuse:The Catholic University in Dialogue with Political and Social Actors ในกลุ่มนักวิจัยประเทศเอเชีย ซึ่งประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เลบานอน และไทย ณ Atma Jaya Catholic University กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก International Federation of Catholic University, Paris, France