สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ร่วมทำบุญกับทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย

ในการแห่เทียนพรรษ ประจำปี 2554 เพื่อนำไปถวายวัดบางโรง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2554 เวลา 8.00-17.30 น.